Thứ tư: 22/05/2019 ||

Bắc Ninh sẽ có dự án khu đô thị trên 3.600 tỷ, rộng 36ha

Vị trí quy hoạch xây dựng khu đô thị mới này thuộc địa phận thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch phát triển đô thị Thứa, huyện L...

Dự Án 21/12/2018 14:09:32

334

Vị trí quy hoạch xây dựng khu đô thị mới này thuộc địa phận thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Theo quy hoạch phát triển đô thị Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đến 2030, quy mô xây dựng khu đô thị mới này rộng khoảng 360ha gồm 2 khu vực: Trung tâm hành chính, khu phía Đông thị trấn Thứa.

Tổng mức đầu tư khoảng 3.604 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong đó, riêng vốn đầu tư cho nhà ở và khu đô thị gần 1.000 tỷ đồng, giao thông 1.196 tỷ đồng, trung tâm hành chính 207 tỷ đồng, y tế 160 tỷ đồng, giáo dục 145 tỷ đồng.

Khu trung tâm hành chính bao gồm diện tích đất thuộc xã Tân Lãng, nằm dọc hai bên đường tỉnh ĐT.280 và ĐT.280 mới có diện tích khoảng 255ha, trong đó diện tích phát triển đô thị mới khoảng 160ha, còn lại 95ha là diện tích của trung tâm hành chính huyện hiện hữu và khu dân cư.

Bắc Ninh sẽ có dự án khu đô thị trên 3.600 tỷ, rộng 36ha

Khu đô thị phía Đông thị trấn Thứa: Theo quy hoạch khu vực này có quy mô 105ha, trong đó phát triển đô thị mới khoảng 60ha, phần còn lại là diện tích trung tâm hành chính xã và khu dân cư hiện hữu.

Từ nay đến 2020, khu vực này sẽ được lập quy hoạch chi tiết để thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, khu nhà ở mới gồm: Dự án Khu nhà ở tái định cư ĐT.280 mới; Dự án Khu đô thị phía Đông ĐT.280 mới (gồm các khu nhà ở, công viên cây xanh, công trình giáo dục và công trình hỗn hợp); Dự án Khu nhà ở phía Nam ĐT.284 (gồm khu nhà ở, công viên cây xanh trung tâm); Dự án Khu nhà ở phía Tây thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa; Dự án Khu nhà ở phía Bắc ĐT.281.

Các trung tâm hành chính của khu vực cũng sẽ được xây mới như trụ sở HĐND, UBND huyện Lượng Tài, trường THCS Hàn Thuyên, trung tâm thể thao, công viên cây xanh, xây dựng chỉnh trang sông Thứa, các trục đường đô thị…

Từ 2021 đến 2030: Nhiều công trình hạ tầng xã hội cũng sẽ được xây dựng mới như: Cải tạp khu đô thị hiện hữu, các trục đường giao thông nội thị, các công trình hỗn hợp cao tầng, Khu nhà ở phía Bắc sông Thứa; Khu nhà ở phía Tây Bắc ĐT. 280 mới; Khu nhà ở phía tây thôn Giàng, thị trấn Thứa; Công viên cây xanh phía Bắc ĐT.281…

Bình An