skip to main content
03/12/2019 14:01:13 8

Bảng giá đất – Khung giá đất 2015 – 2019

Tải bảng giá đất, khung giá đất quy định ban hành hằng năm của tất cả các tỉnh thành trên cả nước

 

 1. Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2019 (Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019)
 2. Bảng giá đất TP HCM năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014)
 3. Bảng giá đất Hà Nội năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
 4. Bảng giá đất Hải Phòng năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 V/v điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 7 quận TP. Hải Phòng 5 năm 2015 – 2019)
 5. Bảng giá đất Đà Nẵng năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016)
 6. Bảng giá đất Cần Thơ năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014)
 7. Bảng giá đất An Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
 8. Bảng giá đất Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 9. Bảng giá đất Bắc Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)
 10. Bảng giá đất Bắc Kạn năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 11. Bảng giá đất Bạc Liêu năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 24/12/2014)
 12. Bảng giá đất Bắc Ninh năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
 13. Bảng giá đất Bến Tre năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 14. Bảng giá đất Bình Định năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 15. Bảng giá đất Bình Dương năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017)
 16. Bảng giá đất Bình Phước năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 17. Bảng giá đất Bình Thuận năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014)
 18. Bảng giá đất Cà Mau năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 19. Bảng giá đất Cao Bằng năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 20. Bảng giá đất Đắk Lắk năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 21. Bảng giá đất Đắk Nông năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014)
 22. Bảng giá đất Điện Biên năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014)
 23. Bảng giá đất Đồng Nai năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 64/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 24. Bảng giá đất Đồng Tháp năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 25. Bảng giá đất Gia Lai năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 25-41/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)
 26. Bảng giá đất Hà Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 27. Bảng giá đất Hà Nam năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 28. Bảng giá đất Hà Tĩnh năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014)
 29. Bảng giá đất Hải Dương năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014)
 30. Bảng giá đất Hậu Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014)
 31. Bảng giá đất Hòa Bình năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014)
 32. Bảng giá đất Hưng Yên năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017)
 33. Bảng giá đất Khánh Hòa năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014)
 34. Bảng giá đất Kiên Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 35. Bảng giá đất Kon Tum năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 72/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 36. Bảng giá đất Lai Châu năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 37. Bảng giá đất Lâm Đồng năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 38. Bảng giá đất Lạng Sơn năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014)
 39. Bảng giá đất Lao Cai năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 91/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014)
 40. Bảng giá đất Long An năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 41. Bảng giá đất Nam Định năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)
 42. Bảng giá đất Nghệ An năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 108/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)
 43. Bảng giá đất Ninh Bình năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014)
 44. Bảng giá đất Ninh Thuận năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 106/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
 45. Bảng giá đất Phú Thọ năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014)
 46. Bảng giá đất Phú Yên năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014)
 47. Bảng giá đất Quảng Bình năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 48. Bảng giá đất Quảng Nam năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014)
 49. Bảng giá đất Quảng Ngãi năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014)
 50. Bảng giá đất Quảng Ninh năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 3238/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014)
 51. Bảng giá đất Quảng Trị năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 28/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017)
 52. Bảng giá đất Sóc Trăng năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014)
 53. Bảng giá đất Sơn La năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017)
 54. Bảng giá đất Tây Ninh năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 55. Bảng giá đất Thái Bình năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 258/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017)
 56. Bảng giá đất Thái Nguyên năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 57/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 57. Bảng giá đất Thanh Hóa năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 3527/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017)
 58. Bảng giá đất Thừa Thiên Huế năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014)
 59. Bảng giá đất Tiền Giang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017)
 60. Bảng giá đất Trà Vinh năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
 61. Bảng giá đất Tuyên Quang năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015)
 62. Bảng giá đất Vĩnh Long năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014)
 63. Bảng giá đất Vĩnh Phúc năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014)
 64. Bảng giá đất Yên Bái năm 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 (Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017)

Dữ liệu Theo CÔNG TY CP VINAFOCUS

bảng giá đất, bang gia dat, khung gia dat, bảng giá đất quy định, bảng giá đất TP.HCM, bảng giá đất Hà Nội, bảng giá đất Đà Nẵng, bảng giá đất ở, bảng giá đất nông nghiệp, bảng giá đất quận huyện, bảng giá đất nhà nước, bảng giá đất ban hành, bang gia cac loai dat, bang gia dat quy dinh, bang gia dat nha nuoc, bang gia dat ban hanh, bang gia dat cac tinh, bang gia dat hcm, bang gia dat ho chi minh, bang gia dat ha noi, bang gia dat da nang, bang gia dat quan, bang gia dat huyen, bang gia dat o, bang gia dat nong nghiep, giá đất thị trường, bất động sản, dự án, nhà đất, mua bán nhà đất, cho thuê, định giá, thẩm định giá, quản lý giá đất, quản lý bất động sản, thị trường nhà đất, thị trường bất động sản, gia dat, bang gia dat, gia dat thi truong, dinh gia nha dat, tham dinh gia, bat dong san, du an, mua ban nha dat, cho thue, ho chi minh, ha noi, da nang, quan ly gia dat, quan ly bat dong san, thi truong nha dat, thi truong bat dong san

×
BÁO LỖI THÔNG TIN BÀI VIẾT

×
Trách nhiệm về thông tin

Bất động sản Địa Thế Vàng – Mua bán Ký gửi Cho thuê Nhà đất tổng hợp nguyên văn thông tin từ một số cơ quan thông tấn, báo chí trong nước theo quy định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi nhận thấy các thông tin gốc có thay đổi; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về trách nhiệm phản hồi, đính chính, cải chính...

- Đề nghị người dùng tham khảo thông tin gốc đồng thời dẫn nguồn chính xác theo cơ quan báo chí phát hành thông tin trong trường hợp trích dẫn một phần hoặc nguyên bản các thông tin do diathevang.vn tổng hợp.

- Người dùng tự chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về bản quyền, trong trường hợp này.

×
Mua bán Ký gửi

Ký gửi mua bán Nhà Đất Bất động sản tại Công ty chúng tôi có rất nhiều Khách hàng có nhu cầu tìm Mua & Bán : Đất nền, Đất thổ cư, Đất nền dự án, Đất xây dựng nhà xưởng, Nhà kho, Nhà xưởng, Nhà cho thuê, Văn phòng cho thuê, Mặt bằng cho thuê, Nhà cấp 4, Nhà trọ, Nhà nghỉ, Khách sạn, Resort…tại các quận trong TP. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi cũng như các khu vực lân cận. Ngoài ra Địa Thế Vàng còn tư vấn đầu tư, hỗ trợ pháp lý, đo vẽ, thiết kế, xây dựng, hợp thức hóa nhà đất cho khách hàng.

Ký Gửi Nhà Đất tại Địa Thế Vàng

Để BĐS của bạn được bán hoặc cho thuê nhanh nhất và hiệu quả, bạn có thể gửi thông tin sản phẩm tới chúng tôi. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên lạc để tiếp nhận và chăm sóc BĐS của bạn trong vòng 30 giây kể từ khi nhận được yêu cầu ký gửi.

Địa Thế Vàng là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực môi giới bất động sản, chúng tôi làm việc trên tinh thần hợp tác lâu dài và minh bạch giúp Người Bán nhanh chóng bán được bất động sản theo giá mình mong muốn thỏa thuận trực tiếp với Người Mua trên phạm vi Toàn Cầu mà không bị môi giới tự do đẩy giá quá cao dẫn đến khó bán, thậm chí không thể bán được.

Nhằm cung ứng một giải pháp hiệu quả cho nhu cầu này, Địa Thế Vàng đã phát triển dịch vụ KÝ GỬI NHÀ ĐẤT để giúp người bán nhà, cho thuê bất động sản giảm thiều thời gian để chăm sóc khác hàng mà còn giúp cho sản phẩm bất động sản ký gửi được giải quyết một cách NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ NHẤT.

KÝ GỬI

×
Liên hệ

Lên đầu trang