Thứ tư: 22/05/2019 ||

VIDEO: Dinh Vua Mèo ở Đồng Văn

Tòa dinh thự của họ Vương (hay được gọi là dinh thự 'Vua Mèo', một điểm tham quan nổi tiếng) tại xã Sa Phìn, H.Đồng Văn, Hà Giang. “Dinh họ Vương” ở xã S...