Thứ năm: 25/04/2019 ||

Thanh tra kết luận gì về dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort?

Theo kết luận thanh tra, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia thắng cảnh Cát Bà, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụ...

04/04/2019 15:19:35

87

Theo kết luận thanh tra, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia thắng cảnh Cát Bà, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu thông tin.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai kết luận thanh tra số 296/KL-BTNMT về chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (huyện Cát Hải, Hải Phòng) do Công ty CP Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư. Theo đó, việc UBND TP. Hải Phòng quyết định cho phép Công ty CP tập đoàn Flamingo đầu tư dự án trên tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà.

Cụ thể, dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort có quy mô diện tích đất là 47.398m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt. Do dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư nên thời hạn cho thuê đất của dự án 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013. 

Dự án flamingo Cát Bà Beach ResortDự án flamingo Cát Bà Beach Resort mắc nhiều sai phạm

Nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBNDTP. Hải Phòng cấp cho Công ty CP tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort”. Điều này trái với quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Về việc ký kết hợp đồng thuê đất, trong tổng diện tích trên 20.980m2 đất có 14.136m2 đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng ký hợp đồng cho công ty thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; phần diện tích còn lại hơn 6.800m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở này ký hợp đồng thuê đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, điều này trái với quy định của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Công ty CP tập đoàn Flamingo đã được bàn giao hơn 6.800m2 đất trên thực địa, được thuê trả tiền hàng năm nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty CP tập đoàn Flamingo đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10/11/2017. Được biết, Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ.

Thế nhưng quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

Căn cứ theo kết luận thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty CP tập đoàn Flamingo thuê hơn 6.800m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho công ty này theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ đạo UBND huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP tập đoàn Flamingo thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.

(Theo VTC News)