Thứ bảy: 25/05/2019 ||

“Thúc” tiến độ thoái vốn nhà nước tại IDICO

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có kết luận về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO...

Tài chính 12/03/2019 13:17:41

155

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có kết luận về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Bộ Xây dựng được chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO

Bộ Xây dựng được chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ,

Bộ Xây dựng chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các Bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty IDICO – CTCP (tên viết tắt là IDICO) được thành lập năm 2000 với xuất phát điểm là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Đến nay, tổng tài sản của IDICO đã đạt 14.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2018, IDICO có 11 công ty con và 3 đơn vị trực thuộc, 6 công ty liên kết. Năm 2018, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 5.798 tỷ đồng , lợi nhuận đạt 647 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang đầu tư loạt dự án như: KCN Nhơn Trạch 5, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh, Cầu Nghìn, Mỹ Xuân B1, Quế Võ 2; Xây dựng Cầu mới Tân Kỳ Tân Quý,…

Diệu Trang