Thứ bảy: 25/05/2019 ||

VIDEO: Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu ngừng phân lô tách thửa

Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn ngưng ti...