Thứ bảy: 25/05/2019 ||

VIDEO: Ban Quản lý đường sắt ở TPHCM xin ứng 39 tỷ trả lương công nhân

Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất UBND TP HCM tạm ứng 39 tỷ đồng trả lương cho cán bộ, công nhân đang gặp khó khăn do thiếu tiền trang trải cuộc sống....

Dự Án 09/03/2019 23:19:35

132

Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất UBND TP HCM tạm ứng 39 tỷ đồng trả lương cho cán bộ, công nhân đang gặp khó khăn do thiếu tiền trang trải cuộc sống.

Vấn đề này Ban đã có văn bản kiến nghị từ tháng 11 năm ngoái và lãnh đạo TP HCM đã họp nhiều lần để giải quyết vướng mắc.

Ban Quản lý đường sắt ở TP.HCM xin ứng 39 tỷ trả lương công nhânTuyến Metro đầu tiên của TP HCM (Bến Thành – Suối Tiên) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

Theo Ban quản lý, tính từ cuối tháng 1/2019 đến nay, cán bộ và công nhân chỉ nhận 2 tháng lương theo mức cơ sở để chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, chờ UBND TP tạm ứng kinh phí hoạt động năm 2019. Cán bộ và công nhân gặp khó khăn do thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống, trong khi đang dồn sức làm việc để phấn đấu đưa dự án hoàn thành cuối 2020 và hướng tới khởi công tuyến metro đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Ban Ban Quản lý đường sắt đô thị kiến nghị UBND TP xem và đồng ý cho đơn vị tạm ứng 39 tỷ đồng trong năm 2019 để trả lương với thu nhập là 2,7 lần, chi khen thưởng, phúc lợi, đào tạo… cho cán bộ, công nhân, và giao Sở Tài chính khẩn trương thực hiện thủ tục tạm ứng cho Ban Ban Quản lý đường sắt đô thị từ nguồn ngân sách TP.

Nguồn: VN Express