Vĩnh Long gọi đầu tư 25 dự án: Có nhiều dự án nghìn tỷ

Trong số 25 dự án Vĩnh Long kêu gọi đầu tư thời gian tới, Dự án Khu công nghiệp Đông Bình; Dự án Khu du lịch sinh thái Cù Lao Dài, Dự án Khu công nghiệp ...

45

Trong số 25 dự án Vĩnh Long kêu gọi đầu tư thời gian tới, Dự án Khu công nghiệp Đông Bình; Dự án Khu du lịch sinh thái Cù Lao Dài, Dự án Khu công nghiệp Bình Tân… là một trong số những dự án có mức đầu tư nghìn tỷ…

Vĩnh Long gọi đầu tư 25 dự án: Có nhiều dự án nghìn tỷ

Theo đó, các dự án này đều thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020, quỹ đất thực hiện 25 dự án hiện vẫn chưa giải phóng mặt bằng.

Trong số 25 dự án Vĩnh Long kêu gọi đầu tư thời gian tới, có nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng như Dự án Khu công nghiệp Đông Bình có tổng mức đầu tư dự kiến (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 2.500 tỷ đồng. Dự án này được thực hiện tại xã Đông Bình – Đông Thành, thị xã Bình Minh. Tiếp đến là Dự án Khu du lịch sinh thái Cù Lao Dài có tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Thanh Bình – xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long cũng thực hiện kêu gọi đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Bình Tân với tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 2.900 tỷ đồng, được thực hiện tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân…

Văn Thắng

https://tbck.vn/vinh-long-goi-dau-tu-25-du-an-co-nhieu-du-an-nghin-ty-40698.html