Thứ bảy: 25/05/2019 ||

Xin cấp hai sổ đỏ cho một mảnh đất có được không?

Tôi có một thửa đất diện tích 300m2 đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2004 với mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị. Đến n...

Tư vấn 21/12/2018 13:02:02

466

Tôi có một thửa đất diện tích 300m2 đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2004 với mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị. Đến năm 2013, tôi thế chấp vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà ở kiên cố, nhà có cấp giấy phép xây dựng.

Hiện giờ tôi có thể xin cấp riêng một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được không? vì hiện tại tôi đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.

Lý Quốc Cường (Cà Mau)

cấp sổ đỏMột mảnh đất có được cấp hai sổ đỏ? Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Nếu người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó.

Như vậy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận không được phép cấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cùng một thửa đất cho cùng một người sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Theo Chính Phủ)